DNN Designer
| Login
 
   

 

ระบบรับ-ส่งผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล เขต 1

ความคืบหน้าในการปรับปรุงเวบไซท์
การบันทึกค่า AdjRW และการ audit - 17 พฤษภาคม 2554
  • สามารถส่ง 12 แฟ้มข้อมูลมาตรฐานขึ้นเวบ เพื่อคำนวณ DRG V4 และบันทึกค่า AdjRW ให้กับ case ที่รับ-ส่งต่อได้ ในกรณีของการส่งต่อ จะใช้ HN กับวันที่ส่งต่อเป็นคีย์เชื่อมต่อกับข้อมูลใน 12 แฟ้ม ส่วนการรับผู้ป่วยไว้รักษา จะใช้เลข 13 หลักกับวันที่ส่งต่อ
  • ในกรณีที่ข้อมูลใน 12 แฟ้มไม่ตรงกับข้อมูลการส่งต่อ สามารถเข้าไปคีย์ AdjRW ในเวบได้เป็นราย case
  • สำหรับการ audit แต่ละรพ.จะสามารถ audit case ที่รับ-ส่งต่อได้เอง โดยสามารถระบุผลการ audit และกรอกหมายเหตุได้
 
การดึงข้อมูลจาก HOSxP - 2 กุมภาพันธ์ 2554

 คุณหมออานนท์ ได้พัฒนาโปรแกรม Refer Online ให้สามารถดึงข้อมูลจาก HOSxP ได้แล้ว  โรงพยาบาลที่ใช้ HOSxP สามารถ Download ขั้นตอนการตั้งค่าของโปรแกรม ได้ในหน้าแรกของ Web Refer Online ในส่วน ดาวน์โหลด  หัวข้อ วิธีการImportข้อมูลจากHOSxP ค่ะ

 
ดาวน์โหลด
 TitleCategorySize (Kb)Description
คู่มือการรับส่งต่อผู้ป่วย 1,028.16 
วิธีการImportข้อมูลจากHOSxP 339.22ขั้นตอนในการตั้งค่าและติดตั้งโปรแกรมสำหรับรองรับในการ Import จากโปรแกรมHOSxP
หมายเลขโทรศัพท์หอผู้ป่วยโรงพยาบาลสระบุรี 38.40สำหรับโทร.ถามอาการผู้ป่วยขณะนอนรักษาที่โรงพยาบาลสระบุรี
Adobe Acrobat Reader 9 Unknownใช้ในกรณีที่พิมพ์ใบส่งต่อไม่ได้
TeamViewer 1,480.78โปรแกรมช่วยสำหรับระบบ Refer Online
Trauma Knowledge 258.05 

ส่งต่อทันเวลา คุ้มค่าพลังงาน สานต่อชีวิต  อุทิศเพื่อสังคม

 
สงวนลิขสิทธิ์ 2008 โดยจังหวัดสระบุรี | Terms Of Use | Privacy Statement