DNN Designer
| Login
 
   

 

ระบบรับ-ส่งผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล เขต 1

ความคืบหน้าในการปรับปรุงเวบไซท์
การบันทึกค่า AdjRW และการ audit - Tuesday, May 17, 2011
  • สามารถส่ง 12 แฟ้มข้อมูลมาตรฐานขึ้นเวบ เพื่อคำนวณ DRG V4 และบันทึกค่า AdjRW ให้กับ case ที่รับ-ส่งต่อได้ ในกรณีของการส่งต่อ จะใช้ HN กับวันที่ส่งต่อเป็นคีย์เชื่อมต่อกับข้อมูลใน 12 แฟ้ม ส่วนการรับผู้ป่วยไว้รักษา จะใช้เลข 13 หลักกับวันที่ส่งต่อ
  • ในกรณีที่ข้อมูลใน 12 แฟ้มไม่ตรงกับข้อมูลการส่งต่อ สามารถเข้าไปคีย์ AdjRW ในเวบได้เป็นราย case
  • สำหรับการ audit แต่ละรพ.จะสามารถ audit case ที่รับ-ส่งต่อได้เอง โดยสามารถระบุผลการ audit และกรอกหมายเหตุได้
 
การดึงข้อมูลจาก HOSxP - Wednesday, February 02, 2011

 คุณหมออานนท์ ได้พัฒนาโปรแกรม Refer Online ให้สามารถดึงข้อมูลจาก HOSxP ได้แล้ว  โรงพยาบาลที่ใช้ HOSxP สามารถ Download ขั้นตอนการตั้งค่าของโปรแกรม ได้ในหน้าแรกของ Web Refer Online ในส่วน ดาวน์โหลด  หัวข้อ วิธีการImportข้อมูลจากHOSxP ค่ะ

 
ดาวน์โหลด
 TitleCategorySize (Kb)Description
คู่มือการรับส่งต่อผู้ป่วย 1,028.16 
วิธีการImportข้อมูลจากHOSxP 339.22ขั้นตอนในการตั้งค่าและติดตั้งโปรแกรมสำหรับรองรับในการ Import จากโปรแกรมHOSxP
หมายเลขโทรศัพท์หอผู้ป่วยโรงพยาบาลสระบุรี 38.40สำหรับโทร.ถามอาการผู้ป่วยขณะนอนรักษาที่โรงพยาบาลสระบุรี
Adobe Acrobat Reader 9 Unknownใช้ในกรณีที่พิมพ์ใบส่งต่อไม่ได้
TeamViewer 1,480.78โปรแกรมช่วยสำหรับระบบ Refer Online
Trauma Knowledge 258.05 

ส่งต่อทันเวลา คุ้มค่าพลังงาน สานต่อชีวิต  อุทิศเพื่อสังคม

 
สงวนลิขสิทธิ์ 2008 โดยจังหวัดสระบุรี | Terms Of Use | Privacy Statement